หมวดหมู่: กลต.

11522 กลตก.ล.ต. จัดประชุม ‘คณะทำงาน SME PE VC’ ครั้งแรก กำหนดแนวทางสนับสนุน SME เข้าถึงตลาดทุน

          ก.ล.ต. จัดประชุม “คณะทำงานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย” หรือ “คณะทำงาน SME PE VC” ครั้งแรก เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน มีแนวคิดให้บริษัทจำกัดขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต.

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะทำงาน SME PE VC ที่มีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสม
ที่ตอบโจทย์ทั้งกิจการและผู้ลงทุน

          ที่ประชุมคณะทำงานได้กำหนดแนวทางสนับสนุน SME ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน การทบทวนกฎเกณฑ์การระดมทุนเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการ การนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้สนับสนุน การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการพบปะระหว่างผู้ประกอบการและผู้ลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนใน SME ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบกองทุนหรือทรัสต์

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้บริษัทจำกัดสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ต่อ ก.ล.ต. และสามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือ นิติบุคคลร่วมลงทุน รวมทั้งกรรมการและพนักงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนและมูลค่าการเสนอขาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้บริษัทจำกัด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง

          ทั้งนี้ คณะทำงาน SME PE VC ประกอบด้วยผู้แทนจาก ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก 12 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (8) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (9) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (10) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (11) ชมรมวาณิชธนกิจ และ (12) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


AO11522

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!