WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

deltaเซย เชน เยนรบมอบ มอบรางวลเกยรตยศ Thailands Top Corporate Brands Hall of Fame 2019

เดลต้าคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019

       ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 แก่นายเซีย เชน เยน (ซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

        บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เดลต้าได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน จากการประเมินโดยเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลรางวัลเกียรติยศให้แก่ นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ในโอกาสนี้ นายเซีย เชน เยน กล่าวว่า      ‘เดลต้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดสำหรับประเทศไทยอีกครั้งจนได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการดำเนินการที่สม่ำเสมอต่อเนื่องและการอุทิศตนของทุกคนที่เดลต้าเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม’

        รางวัลนี้จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่องค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรโดดเด่น รางวัลดังกล่าวเป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน  และการบัญชีในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดลต้ามุ่งมั่นเป็นตัวอย่างในการพัฒนาแบรนด์องค์กรที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

       บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่ายโดยพันธกิจของบริษัทฯ

ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีส านักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

       เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

aom497

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1